Zapraszamy na III  briefing prasowy kończący projekt. Podczas spotkania opowiemy o przebiegu i realizacji projektu. Opowiemy o obecnych efektach w ramach projektu pn: „Zwiększenie przychodów z działalności dzięki rewitalizacji Przystani Caryńska” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.2 Technologie przyjazne środowisku – Green growth-umowa nr. UWP-NORW.19.01.02-18-0006/22-00, planach i działaniach na przyszłość. Briefing odbędzie się podczas regat  „Eliminacji Bieszczadzkiej Ligi żeglarskiej oraz II regat o Puchar Soliny ” 06.07.2024 r. w Polańczyku na Naszej Przystani. Wszystko odbędzie się w oprawie muzycznej przy zachodzącym słońcu zespołu Formacja Opowieści Kameralnych (FOK).  Start briefingu zaplanowany jest na godzinę 12.30 (po starcie regat) przy bosmance.

 

 

W briefingu udział wezmą Beneficjenci projektu –  wspólnicy Jacek i Sebastian Skórka reprezentujący ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA.

 

!!! NIESPODZIANKA !!! Na miejscu będzie możliwość zwiedzania Naszych jachtów a w godzinach 13.00-14.00 będziemy proponować rejsy darmowe dla zainteresowanych.

 

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w spotkaniu.

 

Prosimy o ewentualne potwierdzenie telefoniczne na nr 609620565 lub mailowo na adres przystan@carynska.pl. W odpowiedzi przekażemy kolejne szczegóły.