Zapytania ofertowe

ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA szuka wykonawców realizujących zadania w ramach  projektu pn: „Zwiększenie przychodów z działalności dzięki rewitalizacji Przystani Caryńska” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.2 Technologie przyjazne środowisku – Green growth- umowa nr. UWP-NORW.19.01.02-18-0006/22-00.1.

Zapraszamy do składania swoich ofert.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e242f4eb-2f97-11ee-9aa3-96d3b4440790 – zakończone

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d8c8cef-3ce8-11ee-a60c-9ec5599dddc1 – zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170143 – zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170285  – zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170926  -zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171563  -zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172821  – anulowane

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173246 -zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173797 -zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175152 -zakończone

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3a0aeb7-5c5d-11ee-9aa3-96d3b4440790 – zakończone

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61398fed-9fea-11ee-948d-82b0c04ef850- zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183272 – zakończone

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5226386d-c0ee-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1 – zakończone

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185917- w trakcie